Третират 500 дка десертни лозя в м. „Чеменлията" с препарат Фалкон.

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране  с наземна техника, както следва:

На 02.06, 03.06 и 04.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос ще извърши третиране на 500 дка десертни лозя в м. „Чеменлията”, землище  гр. Айтос с препарат Фалкон.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

Снимки