Три нови заповеди на Министъра на здравеопазването

Три нови заповеди на Министъра на здравеопазването от 25 март 2020 г. свързани с коронавируса, в прикачените файлове!

Снимки