ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК ЗА ИЗБОРИТЕ В АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Във връзка със задължението на Общинската администрация да предприеме мерки, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват на Изборите за Народно събрание, на 02 октомври 2022 г. Ви уведомяваме гражданите, че са организирани и предвидени за обозначаване специализирани избирателни секции,  съответно:

  • СИК № 014 – Заседателна зала на Община Айтос
  • СИК № 015 – Малка заседателна зала на Община Айтос
  • СИК № 016 – на ул. “Гурко” №3 - Общински център за социални и здравни услуги /ОЦСЗУ/

 Заявки за помощ /правоз/ предварително, както и в деня на Изборите, ще се приемат от Общинска администрация - Айтос, в часовете от 8.30 до 17.00 часа /в работните дни/, на телефон 0558 2-35-42 ; 0898 530 016, и в изборния ден - от 07.00 ч. до 17.00 ч. 

                      Предвид подадените заявки ще бъде изготвен график.

 

Снимки