"ТРИТЕ БРАТЯ" В 100-ТЕ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА

Национално движение "Опознай България - 100 Национални туристически обекта" - БТС одобри предложението на Община Айтос и Туристическо дружество "Чудни скали" - Айтос, и на 17 септември 2019 г. включи туристически обект "Трите братя" - Айтос в Националното движение "Опознай България - 100 Национални туристически обекта".

За първи път айтоски туристически обект е част от 100-те Национални туристически обекта. Скалният феномен "Трите братя" - Айтос ще бъде под номер 7А.

Снимки