Трудна, но успешна година за общинската болница

Твърди Д-р Паруш Парушев - Управител на Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД - Айтос

- Д-р Парушев, каква беше 2014 година за МБАЛ ЕООД - Айтос?

- Краткото определение за изминалата година е трудна, но успешна. Трудна, защото започна с неяснота по отношение на финансирането от НЗОК – отново имаше лимити и надлимитна дейност, която се изплащаше със закъснение и след проверки. А след всяка проверка, имаше и обичайните санкции. Всъщност, това продължи до края на годината, и разбира се, водеше след себе си затруднения.

Трудна, защото стартирахме с повреден скенер и липса на апарати в клиничната лаборатория, необходими за сключване на договор с НЗОК. Постепенно, благодарение на упоритата работа на административното ръководство на болницата тези проблеми отпаднаха, като сключихме изгоден договор за наем на тръбата за скенера и още по-изгоден договор за ползване на лабораторна техника.

Благодарение на разбирането и волята на Общинската администрация и Общинския съвет ни беше гласувана субсидия от общинския бюджет, а по късно, към средата на лятото бяхме одобрени за субсидия от Министерството на здравеопазването, за обслужване на отдалечени и трудно достъпни райони. Така вече можеше да се диша по-леко и можехме да отправим поглед и към някои належащи, но отлагани в годините инвестиции.

- Кажете ни в какво инвестирахте?

- Закупихме портативен ехокардиограф с цветен доплер и функция за коремни органи, необходим за работа по кардиологичните, неврологичните, хепатитните и бъбречните клинични пътеки. Така обслужването и диагностиката на пациентите е на много по-високо ниво. Закупихме и нови електрокардиографи за работата по сърдечните клинични пътеки. Във връзка с планирането и въвеждане на електронна система за прием и изписване на пациентите, която стартира през второто тримесечие на тази година, закупихме нови компютърни конфигурации с по-големи възможности, съвместими за работа с електронни четци на лични документи. Това ще доведе до малки неудобства на пациентите, тъй като приема и изписването им от болницата ще става с лична карта, паспорт или други документи пригодени за машинно четене. Надявам се тази информация да им бъде полезна. Закупихме работно облекло с различен цвят за всяко отделение и сега външния вид на медицинските специалисти е много по-приветлив. Ако трябва да обобщя - това не се е случвало през последните десетина години.

- Повече или по-малко бяха пациентите на общинската болница през миналата година?

- Тъй като най-добре говорят цифрите, ще посоча няколко. Броят на преминалите болни за 2014 г. е с около 100 повече от 2013 г. Това доведе и до завишаване на сумите заработени по Здравна каса – от 1 434 929 лв. за 2013 г., на 1 480  633 лв. през 2014 г. Задълженията към фирмите, контрагенти - от 232 633лв. към 31.12.2013 г. спаднаха на 157 339 лв. към 31.12.2014 г. В момента нямаме просрочени задължения, както и такива към НАП и НОИ.  До тук, обаче, свършват добрите новини.

- Лошите, сигурно са свързани с традиционното лимитиране?

- Да, 2015 г. започва с нови предизвикателства. Макар че нямаме все още подписан договор с НЗОК, от сега е ясно, че заплащането ще бъде до 90% от заработката за 2014 г. Сумите ще бъдат лимитирани по тримесечия и месеци, и не повече от 5% ще могат да се прехвърлят от друго тримесечие. Това означава, че от една страна ако работим повече, няма да ни бъде изплатено надработеното, а ако не можем да достигнем лимита – сумата, която не достга няма да се прехвърля. С други думи - орязването е двойно. Но това е само едната страна. Какво става с пациентите, които са над тези 90%. Ами, ето какво - създават се листи за чакащите. Ако това е равнопоставеност и общодостъпност до системата -  здраве му кажете.

Освен това минималната работна заплата за 2015 г. ще се повиши на два пъти по 20 лв. Това означава актуализация на заплатите на всички, и в крайна сметка -  попвишаване на фонд "Работна заплата" и осигурителните плащания.

- Кое е най-голямото предизвикателство през болницата през 2015 г.?

- Най-голямото предизвикателство си остава преместването на Детско отделение в основната база, защото условията са крайно лоши. Нашите деца не заслужават подобно отношение. Искренно се надявам този проблем да намери своето решение през настоящата година.

Друго предизвикателство за общинското здравеопазване е обединение на двете общински лечебни заведения - МБАЛ и Медицинския център. За съжаление, явно обществеността не е узряла за реализирането на тази идея. Аз съм убеден, че това рано или късно ще се случи, и то в името на по-добро здравеопазване на същото това общество.

Накрая, искам да благодаря на лекарите, специалистите по здравни грижи, на всички, които работят в МБАЛ Айтос за техния труд, без който нямаше да отчетем добрите резултати. Благодаря на принципала в лицето на Общински съвет и Общинска администрация, които със своето отношение и разбиране също допринесоха за това. Искам да ги уверя, че поетият курс е правилен и ще продължим да го спазваме.

Снимки