546 УЧАСТВАХА ОРГАНИЗИРАНО В КАМПАНИЯТА НА BTV

На 17 септември, общо 546 човека се включиха организирано в националната кампания на BTV Media Group ”Да изчистим България заедно" - 2022 г. на територията на Община Айтос. Екологът на Общината Ст. експерт Катя Иванова координираше почистването на определените райони. Дни преди инициативата, Общинската администрация се обърна с апел и към гражданите да почистят прилежащите територии към дворовете си, зелените площи и междублоковите пространства, детските площадки и местата за отдих.

Чували с логото на кампанията и ръкавици бяха предоставени от BTV Media Group и ПУДООС, чрез РИОВС - Бургас. Община Айтос също осигури чували и ръкавици, които бяха раздадени на училища, организации и граждани. До вечерта на 17 септември, пълните с отпадъци чували бяха транспортирани до депо Братово от автомобилите на "Комунал сервиз" ООД.

Двора и района около училището и пътя за село Малка поляна - това беше територията, почистена от 55 учители и ученици на Професионалната гимназия по селско стопанство "Златна нива" в Айтос, водени от директора Таню Чакъров.

Най-организирана и многобройна беше групата, която почисти двора и района около Средно училище "Никола Й. Вапцаров"- гр. Айтос. Директорът Ирина Вътева, всички зам. директори, учители, ученици, между които и дванадесетокластници, помощен персонал и родители - общо близо 130 души почистиха обширната територия до и около училището.

Общинският координатор разясняваше на всяка от групите идеите на кампанията. "Важно е да изчистим за един ден България, но по-важно е всеки ден да пазим средата, в която живеем от отпадъци", беше посланието на Иванова към ентусиастите.

Четирите четвърти класове, техните преподаватели и Зам. директорът Красимир Иванов, общо 78 души от СУ "Христо Ботев" - Айтос, тази година решиха да почистят един от градските райони, който ежедневно се посещава от стотици граждани - районът около МЦ І ЕООД, /бившата поликлиника/. Най-малките участвици в кампанията в града напълниха десетки чували и ги подредиха на определените за извозване места.

В събота, в медийната инициатива се включиха и четири от населените места на общината. В с. Каргеоргиево, 35 учители, родители и учиници почистиха двора и района около ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". В с. Пирне пожелалите да почистят двора и района около Основно училище "Христо Ботев" бяха 30.

100 души, ръководени от директора Дора Русинова, сложиха ръкавици и тръгнаха с чували да почистят двора и района около Основно училище "Светлина" в с. Тополица. Включиха се много родители, почти всички учители и немалко ученици.

Дворът и районът около ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен беше изчистен от учители, ученици и родители, начело с директора Зорка Петкова, ден по-рано - на 16 септември. Освен че събираха отпадъци и пометоха, децата с голямо желание се включиха и в още една училищна инициатива - засаждането на цветя в училищния двор.

Кампанията в Община Айтос приключи успешно. Извозени бяха всички чували с отпадъци, чисти са териториите, на които се работеше  организирано, обобщи екологът. "Участниците в кампанията демонстрираха своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата „Чиста околна среда за нас и следващите поколения“. Поднасям благодарността на Община Айтос към всеки един от 546-те участници", коментира за НП, на финала на инициативата кметът Васил Едрев.

НП

 

Снимки