Училищна STEM среда - най-добрият подарък за 110-та годишнина на ПГСС "Златна нива"

Образованието е основата за развитие на интелигентно младо поколение. Неговото израстване зависи от това, до колко училището, в което се обучава му предлага съвременни и модерни учебни условия. Иновативната образователна политика на ПГСС „Златна нива“ даде възможност на училището да участва, да спечели и да реализира проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Най-големият подарък за 110 годишнината на професионалната гимназия вече е факт.

На 13 октомври 2021 година, гимназията по селско стопанство откри своя иновативен училищен STEM център. В него учениците ще изучават тайните на растениевъдните и природни науки. Помещението е изцяло обновено през това лято, и е с ново обзавеждане. Центърът е снабден с модерно технологично оборудване, образователен софтуер и интерактивен панел с вграден компютър, който ще засили интереса на учениците към изучаваните предмети.

Иновативният кабинет разполага и с 2 дигитални микроскопа, с 2 лаптопа с подвижно зарядно устройство, със специализирана апаратура за анализ на почвата и на поливната вода, а учебното съдържание ще интегрира информация по растениевъдните и природни науки. Към центъра е изградена и полиетиленова оранжерия, която ще даде възможност да се изследват различни фактори, които влияят върху растежа и развитието на земеделските  култури, както при полски условия, така и при оранжерийни.

В STEM центъра е обособен е и кът за самостоятелна работа на учениците с кръгла маса, на която могат да работят едновременно 13 ученика на лаптопи. Освен изследователската лаборатория, в помещението има и място за отдих на учениците в свободното време, аранжирано с пуфове.

Модерно обзаведеният и оборудван с учебен инструментариум STEM център предоставя всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено обучение по растениевъдни и природни науки. Предоставя на учениците възможност да изследват, анализират, да вземат иновативни решения, насочени с приоритет към биологичното земеделие и да ги прилагат в съвременния агробизнес. Вярваме, че именно това е пътят, по който да вървим. Надяваме се, освен полезно, да бъде и приятно за ученици и учители да работят в тази среда.

 

 

Снимки