101 учители и служители в образованието готови да се ваксинират

В СУ "Христо Ботев" и ОУ "Христо Ботев"с. Пирне - най-активни - желаещите са близо 50%

Ръководствата на училищата и детските градини в община Айтос изпратиха списъците с желаещите учители и непедагогически персонал да се ваксинират срещу ковид. Стана ясно, че общият брой на готовите да се ваксинират в образованието е 101 човека, което е 22% от работещите в тази сфера.

Най-много, близо 50% са желаещите да се ваксинират в Основно училище "Христо Ботев" село Пирне, Средно училище "Христо Ботев" - Айтос и Детска градина "Славейче" - Айтос, показват данните на Дирекция "Култура, образование, вероизповедания, здравеопазване и спорт"  в Община Айтос.

Училищата на територията на Община Айтос са напълно готови да посрещнат учениците от 5 до 12 клас, когато това бъде разрешено от здравните власти. Всички учебни заведения са снабдени с достатъчно количество дезинфектанти и предпазни средства, персоналът е на работа и отговорно изпълнява задълженията си, вътрешният ред е съобразен с  противоепидемичните  мерки. Няма проблем учебните заведения да бъдат отворени за големите ученици още на другия ден след съответната заповед на Министъра на здравеопазването. Това каза за НП Директорът на Дирекция "КОВЗС", Диню Динев.

60-70% от децата в общината посещават детска градина от началото на 2021 г.  Към средата на месец януари т.г. няма болни и карантинирани учители и служители в детските и учебните заведения. Не е имало, а и през тази година няма, пожелали да напуснат, заради опасност да се заразят с ковид.

Увеличени са единните разходни стандарти за 2021 г., и финансовите средства, които ще постъпят в новия бюджет за детските градини от "държавни дейности" ще бъдат достатъчни, за да покрият увеличението на заплатите на учителите и непедагогическия персонал. Пред вид това увеличение, като стойност бюджетът за образование ще бъде по-голям, сравнен с миналогодишния. Средствата от "местни дейности" в проекта за бюджет - 2021 пък гарантират пълната осигуреност на детските градини с материали, горива, хранителни продукти, текущи ремонти и т.н., научи още общинското издание.

НП

 

Снимки