Удължаване на срока за подаване на документи за провеждане на Kонкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос