ВАЖНО!!!
 Уважаеми жители на Община Айтос, Във връзка с приемане на дейностите по договор № 5290оп-103/28.02.2023г. по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. по който се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението общински ниво на територията на 14 области (Варна, Бургас, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, Враца, Стара Загора, Смолян, Видин, Перник, Ямбол), е необходимо да бъдат извършени функционални тестове с реално задействане. 
 
Провеждането на функционалните тестове ще се състои на 17.11.2023 г. за времето от 11:00 до11:30 ч., чрез задействане на сирените на територията на областните градове Варна, Бургас, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, Враца, Стара Загора, Смолян и в общинските центрове на тези области, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.
 
 
 
 
 
 
 
Снимки