ВАЖНО!!! НА 21.11.2023 Г., ОТ 12:00 ДО 12:30 ЧАСА, ТЕСТВАТ СИСТЕМАТА BG-ALERT ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ДО МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА!

 Уважаеми граждани на община Айтос, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР (ГДПБЗН- МВР), в изпълнение договор № 1983опд-34/27.09.2022 г., е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилни телефони, често задавани въпроси и др.
 Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.
   В тази връзка Ви уведомявам, че предстоящите тестове ще бъдат проведени, съгласно следния план- график: -21.11.2023 г., 12:00- 12:30 ч. (области Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол); -22.11.2023 г., 12:00- 12:30 ч. (области Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска област); -23.11.2023 г., 12:00- 12:30 ч. (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково;) -29.11.2023 г., 12:00- 12:30 ч. (Национален тест)

Снимки