ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ПРАЗНИЦИ "СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2022",

ЗАРАДИ ЛОШИТЕ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ, КОНКУРСИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869" - АЙТОС, А НЕ НА ОТКРИТАТА СЦЕНА В ПАРК "СЛАВЕЕВА РЕКА".

НА ПАРКИНГА ПРЕД РЕСТОРАНТ "ШАТРА", АВТОБУСИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕНАСОЧВАНИ КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО. ТЕЛ. 0895765122 - МАРИАНА ДИМОВА - ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

Снимки