ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Относно реконструкция на Въздушна линия 110 kV "Бор"
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР,
чрез Община Айтос
УВЕДОМЯВА жителите и собствениците на земи в землището на село Раклиново, че на 30.03.2023 г., от 11.30 часа, по реконструираната въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 110 kV "Бор" /която преминава през землището на с. Раклиново/ ще бъде подадено високо напрежение от 110 kV за провеждане на 72-часови пробни изпитания, след което линията ще бъде въведена в редовна експлоатация.
БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ В БЛИЗОСТ ДО СТЪЛБОВЕТЕ НА ВЪЗДУШНАТА ЛИНИЯ!
Снимки