ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

До 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 25 май 2024 г. включително) със заявление Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС.

Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс, на електронната поща на община Айтос – [email protected] или електронно заявление със същото съдържание през страницата на община Айтос. Не се изисква електронен подпис.

Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 26-ЕП и/или Приложение № 27-НС.

Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите.

При условие, че на територията на общината има образувана подвижна избирателна секция, избирателите могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до пет дни преди изборният ден – 03 юни 2024 г.

Всички заявления могат да бъдат намерени на сайта на ЦИК - https://www.cik.bg/bg/epns2024/documents, както и на сайта на общината - https://aytos.bg/zayavlenie-glasuvane-evropeiski-parlament-6689.html .

Заявленията могат да се подават на място в сградата на общинска администрация Айтос на адрес ул. „Цар Освободител“ № 3 – всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, както и на електронната поща на община Айтос – [email protected] или електронно заявление със същото съдържание през страницата на община Айтос. Не се изисква електронен подпис.

 

Снимки