Важно за собствениците на пчелни семейства!

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 10, 11 и 12.11.2020г. от 12:00  до 17:00 ч. ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на сини сливи против сачмянка/ранно кафяво гниене: 51 дка в м.„Черна поляна”, землище с.Поляново и 82,364 дка в м.“Алана“, землище с.Черноград с препарат Шампион 50ВП.

2. На 10 и 11.11.2020г. от 12:00  до 15:00 ч. ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране против сачмянка/ранно кафяво гниене на череши: 20,5 дка в м.„Кара меше”, землище гр.Айтос  и вишни 15.761 дка в м.„Черна поляна”, землище с.Поляново с препарат Шампион 50ВП.

3. На 10.11.2020г. от 10:00  до 12:00 ч. ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране против сачмянка/ранно кафяво гниене на кайсии: 18,620 дка в м.„Кара меше”, землище гр.Айтос с препарат Шампион 50ВП.

4. На 10.11.2020г. от 12:00  до 16:00 ч. „Грийн Парадайс 97“ ООД-Таня Кънчева Недкова ще извърши третиране против сачмянка/ранно кафяво гниене на череши: 18,782 дка в м.„Лясковско шосе”, землище гр.Айтос с препарат Шампион 50ВП.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки