ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В

СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБУЧЕНИЕТО на УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. ще се проведе на 05 юли 2021 г. /понеделник/ от 18.30 часа в ЧИТАЛИЩЕ „Васил Левски“ гр.Айтос.

Снимки