Важно за животновъдите!

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх.№63-00-70/07.06.2022г. на Национално сдружение на общините в република България, относно указания на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за прилагане на мерки за пътна безопасност, Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, че следва движението на животните да се извършва по определените с решение на Общински съвет-Айтос прокари и стриктно да спазват чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, съгласно който водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

 

Снимки