240 възрастни и социално слаби получават топла храна

 

68 души са под карантина в община Айтос

240 възрастни и социално слаби получават топла храна

Уважаеми граждани на община Айтос,

Първо, искам да Ви благодаря за достойното поведение в дните на извънредно положение и противоепидемични мерки, предприети от държавата за неразпространение на коронавируса.

Към 25 март, поставени под карантина са общо 68 души на територията на общината. Упълномощени, със заповед на Министъра на здравеопазването, да прилагат карантинните мерки са РЗИ и МВР. Социалната дисциплина е най-важна днес - за тези които нарушават карантината са предвидени изключително строги санкции, за които вече сте информирани.

Искам да благодаря на служителите от социалния патронаж, които всеки ден доставят топла храна на 160 възрастни и хора с увреждания в Айтос и три населени места на общината. Нон стоп функционира и Обществената трапезария, която предоставя топъл обяд на 80 социално слаби и хора без доходи.

По общински прокт, с финансиране по Оперативна прогрма "Развитие на човешките ресурси" се предоставя патронажна грижа на 52 души в неравностойно положение. Тези хора получават здравно-социални услуги и психологически консултации. Предстои стартиране на Компонент 3 по същата програма, по която за община Айтос са определени 36 потребители на социални услуги. Приоритетно ще бъдат обхванати хора с увреждания, които не са в обхвата на други мерки.

Предстои и стартирането на Национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда", по която ще бъдат обхванати 44 самотно живеещи възрастни хора над 65 години.

Горещо приветствам инициативата на шивашки цехове и ателиета на територията на общината. С тяхната предприемчивост, Айтос и населените места преодоляват липсата на предпазни маски. Благодаря на лекарите и медицинските сестри, на полицейските и общинските служители, които в този кризисен момент, ежедневно и добросъвестно изпълняват своите задължения. Благодаря на възрастните хора, които си остават вкъщи и не рискуват своето и на близките си здраве, на ресторантите, които доставят храна по домовете, на търговските обекти и аптеките, които въведоха пропускателен режим и стриктно следят за спазването му.

Специална благодарност към нашите учители, които използват високите технологии, за да непрекъсва учебния процес, и за това, че се отнасят с изключителна грижа и отговорност към мисията си да дават знания!

Призивът ми към всички граждани е - информирайте се само от проверени източници и не бъдете проводник на фалшиви новини. Информация за всички новини в общината, заповеди и разпоредби на общината, областта и държавата се публикуват на официалния сайт на Община Айтос aytos.bg.

Не се поддавайте на слухове и не ги тиражирайте!

До днес, 25 март 2020 г., на територията на община Айтос няма регистриран случай на зараза с коронавирус.

На горещия телефон на Общинския кризисен щаб можете да задавате своите въпроси и да подавате сигнали за нуждаещи се от подкрепа самотни възрастни хора или за нередности.

 

Снимки