„ВК АЙТОС” РЕАЛИЗИРА ПОРЕДЕН ПРОЕКТ

ФИНАНСИРАНЕТО Е ОТ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

В средата на месец март СНЦ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС” подписа договор № 36-00-233/21.03.2019 г. със Зам.министъра на младежта и спорта за изпълнение на проект по програма „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”, финансирана от държавното ведомство.

Проектът ще предостави възможност на 45 ученици от двете най-големи учебни заведения в гр.Айтос - СУ „Н. Вапцаров” и СУ „Христо Ботев”, на възраст от 10 до 17 г. - момчета и момичета да използват свободното си време, упражнявайки спорта волейбол. Стартът на проекта беше даден на 01.03.2019 г. от 18,30 часа в спортна зала „Аетос”, и ще се изпълнява на два етапа:

Първияг е от 01.03.2019 г. до 29.06.2019 г., а вторият ще продължи от 04.09-30.10.2019 г.

За целта ще се сформирани три групи по 15 деца, както следва:

 • І група-момичета на възраст от 10 до 17 год.;
 • ІІ група- момчета на възраст от 9 до 14 год.;
 • ІІІ група- момчета на възраст от 12 до 17 год.;

Голяма част от участниците са записани по време на предварителното проучване в двете учебни заведения при кандидатстване с проекта пред ММС през м. ноември на 2018 г.

Тази програма се изпълнява в национален мащаб от няколко години, благодарение на обединените усилия и осъществено взаимодействие между Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на образованието и науката (МОН), общинските администрации и спортните организации. Програмата е разработена с оглед създаване на допълнителни предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт през свободното им време. Предоставени са условия и възможности за участие на 45 деца в безплатни спортни занимания по волейбол в свободното им време, с оглед подобряване тяхното здраве, физическа дееспособност и двигателна активност.

 ВК АЙТОС СИ ПОСТАВЯ И СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

 1. Осигуряване на свободен достъп на 3 групи учащи желаещи да спортуват до спортна зала, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти.
 2. Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта волейбол.
 3. Използване на организираните спортни занимания по волейбол за интеграция между отделните етнически групи на територията на гр.Айтос.
 4. Изграждане на двигателни умения, утвърждаване на здравословен начин на живот и възможност за формиране и усъвършенстване на социални качества.
 5. Подбор на талантливи деца за попълване отборите на клуба в следващ етап.
 6.  Създаване на социални контакти и нови приятелства със свои връстници от сродни учебни заведения.
 7. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност и спазване на принципите на „Феър плей”.
 8. Предоставяне на алтернативна възможност за финансиране и осигуряване на спортни пособия за подпомагане спортно-тренировъчната дейност на сдружението.

 

         Очакванията на ръководството на Волейболния клуб след приключване на спортните занимания са да бъде създадена мотивация у децата за системно практикуване на физически упражнения и спорт, както и за подобряване на тяхната физическа дееспособност.

Заниманията се провеждат от двама квалифицирани специалисти завършили НСА-Михаил Йорданов от гр.Айтос бивш преподавател по физическо възпитание и Димитър Кавръков треньор по волейбол от гр.Бургас. Съдействие при организацията и провеждането на заниманията оказва Радослав Георгиев - координатор

Тренировките се провеждат в спортна зала „Аетос” по един астрономически час в дните сряда, петък и събота, както следва:

 • М. Йорданов – сряда и петък от 18:30 до 19:30 часа, събота от 08:30-09:30 часа
 • Д.Кавръков- сряда и петък от 19:30-21:30 ч. и събота от 09:30 -11:30 часа;

Партньори по проекта са Община Айтос; вестник „Народен приятел”; кабелно радио „Айтос”; СУ „Христо Ботев” гр.Айтос; СУ „Никола Вапцаров” гр.Айтос;

Одобрените финансови средствата от ММС в размер на 4600,00 лв. ще се използват за:

1. Възнаграждения и хонорари- 3600,00 лв. в т.ч.

 • за 2-ма спортни специалисти;
 • за медицинско лице;
 • за счетоводител;

2. Закупуване на спортни пособия – 900,00 лв. в т. ч. волейболни топки и кош за топки.

4. Организационни разходи - 100,00 лв. в т. ч. изготвяне и отпечатване на грамоти за всички завършили успешно обучението.

„Волейболен клуб Айтос” е предвидил и собствени средства в размер на 1500,00 лв. за съфинансиране изпълнението на проекта, с които ще заплати възнаграждение за координатор, изплащане на пътни разходи за спортен специалист, и организиране на 2 спортни състезания с участниците по проекта на 01 юни и 27 октомври.

Допълнителна информация може да получите в спортна зала „Аетос”, в дните сряда, петък (18:30-21:30 часа ), събота (от 08:30-11:30 часа), както и на:

 • тел. 088 7795283-Мариян Маринов-председател на УС „ВК Айтос”;
 • тел. 087 8806462- Радослав Георгиев-координатор;
 • тел. 089 9585878–Михаил Йорданов-спортен специалист;
 • тел. 089 8551238-Димитър Кавръков-спортен специалист.

Броя на децата е ограничен, като заявки ще се приемат до запълване на групите.

„Волейболен клуб Айтос” своевременно ще информира айтоската общественост за изпълнението на дейностите  по  проекта. 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВК АЙТОС“

 

 

          

Снимки