Внимание, пчелари - предстои поредно пръскане!

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1.От 07.06 до 09.06.20г. от 06:00 до 10:00 часа, ЗКПУ „Единство“- гр.Айтос, ще извърши третиране на 650 дка череши в м. „Мангалята”, землище гр.Айтос и 200 дка череши в м. „Лясковско шосе”,  землище гр.Айтос.

2.Третирането ще се извърши срещу вредител: черешова муха с препарат Дека.

 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

Снимки