ВОДАТА ОТ "ЛЪДЖАТА" НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ!

Водата от водоизточник "Лъджата" в град Айтос в момента НЕ е годна за пиене. Гражданите ще бъдат уведомени своевременно, щом изследванията покажат, че водата може да се използва за консумация.

Снимки