Временна промяна в маршрута на движение на автобусите Айтос-Бургас считано от 29.06.2019 г.