ЗА ДВА ДНИ - ВТОРИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ, ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

БЛИЗО 375 000 ЛВ ПОЛУЧАВА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В ПЕШЕРСКО

ЗА ДВА ДНИ - ВТОРИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ, ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

С Постановление №188 на Министерския съвет от 21 юли 2022 г. ще бъде извършен трансфер по бюджета на Община Айтос ЗА АВАРИЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" в УПИ ХХІІІ, кв. 23 по плана на с. Пещерско.

374 941 лв. е одобрената сума за ремонт на Читалището в с. Пещерско, което не е ремонтирано основно от десетилетия. Освен че отдавна не е виждало основен ремонт, Читалището пострада сериозно при буря и проливни дъждове, затова ремонтът му е спешен.

 Постановлението е за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

НП

Снимка Село Пещерско

Снимки