За обекти за бързо хранене и хранителни магазини!

Допълнение към заповед на Министъра на здравеопазването, свързана с изисквания към обектите за бързо хранене и хранителните магазини - да не се допуска консумация на място!.

Заповед №РД-01-144 в прикачения файл!

Снимки