За организацията на кооперативните и фермерски пазари

Заповедта на Министъра на здравеопазването в прикачения файл!

Снимки