ЗА ПРАЗНИКА И ЕЖЕДНЕВИЕТО, ЗА КОВИД И ПРОЕКТИТЕ

- Г-н Едрев, да започнем този разговор с добрата новина - съвсем скоро получихте доверието на Вашите колеги кметове, и бяхте избран в Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, като един от представителите на област Бургас. Каква е целта и какви ще са функциите на Съвета?

-  През новия програмен период 2021-2027 г., Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район ще има важна роля в първоначалното одобрение на проектите, които могат  да бъдат

реализирани с европейски средства. Съветът от 13 представители  ще има ключова роля при кандидатстването с проекти, важни за целия регион.

  Както вече е известно, двигатели на растеж в Югоизточния район ще са областите Бургас и Стара Загора, които заедно с други опорни центрове, ще подготвят

проекти на регионален принцип.

Приветствам подхода към новия програмен период - а той е повече съвместни проекти, за да има ефект от европейските средства. Мисля, че това е един изключително важен и полезен за общините подход. Акцентът ще е върху партньорството между общините в региона, а Регионалният съвет за развитие ще пресява важните проекти.

Тъй наречената "интегрирана свързаност" между общините ще промени съществено проектните ни взаимоотношения. Ще работим в една посока, което, надявам се, ще се отрази с положителен знак върху условията на живот и бизнес средата в областта.

Така например, с водещата роля на Община Бургас, от няколко години работим по проект за четирилентовите пътища в областта. Като регион ще кандидатстваме с този проект, в момента на отваряне на мерките по ОП "Региони в растеж" 2021-2027 г. Сигурен съм, че обединени ще сме по-силни!

- Община Айтос има добър опит в партньорските проекти. Миналата година преди Димитровден, говорихме за успешен проект с Областната администрация в Одрин?

- Да, имаме опит от реализирани съвместни проекти. А във връзка с проекта, който споменахте, ще кажа, че тази година, преди Димитровден, подписахме договора за финансиране на втори проект с Одрин. Дейностите са за опазването на околната среда, по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Турция. Проектът е на стойност  346 832 евро. Включени са дейности, с участието на деца на Айтос и Одрин. За съжаление, заради извънредната обстановка, сроковете бяха променени. Но стартът вече е даден.

Освен този партньорски проект, Община Айтос участва в проект за устойчива градска среда, съвместно с общините Карнобат и Камено. Съвместното проектно предложение е по Програмата за опазване на околната среда и климатични промени. Финарсирането е за дейности, свързани с чистотата на въздуха и околната среда.

През юни беше подписан договор за финансиране на друг голям съвместен проект по ОП "Околна среда" за 459 милиона лева, в който Община Айтос участва с общини от областта. С тези средства ще бъде реализиран интегриран воден проект за област Бургас. Много от малките проекти в рамките на този голям проект ще се осъществяват на територията на нашата община.

- Каква е равносметката Ви за за тази една година - от миналия до сегашния Димитровден? Отрази ли се пандемията и извънредната обстановка върху работата Ви по проекти?

- Извънредната обстановка се отрази върху всички сфери на живота. Но не бих казал, че в значителна степен се е отразила върху работата ни по проекти. Успяхме да спазим сроковете на проектите, които изпълняваме.

Изпълнен беше проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в общината. Проектът включва цялостната подмяна на ВиК мрежата в двете големи населени места - Карагеоргиево и Мъглен. С този проект беше решен и сериозния проблем с безводието в село Чукарка. След 40 години опити, селото най-сетне беше включено към деревация Камчия. Стойността на проекта е за близо 6 млн. лв.

Приключва проектът за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в Айтос за близо 2 млн. лв. Резултатите са видими - обликът на града се променя. Със собствени средства засадихме на дръвчета на рехабилитираните улици.

Приключи и първият етап на проекта за закриване и рекултивация на градското сметище, на стойност 3 200 000 лв. Реализиран беше и проектът за реконструкция и рехабилитация на улични настилки в селата Черна могила, Черноград и Тополица, на стойност 620 000 лв.

Сега ни предстои нов проект в с. Карагеоргиево. С ПМС бяха одобрени 652 339 лв. за корекция   

на дерето в селото - един изключително наболял проблем за хората.

По Стратегията на Местна инициативна група - Айтос, Общината спечели проект за обновяване на улични настилки в селата Поляново и Малка поляна. Одобрените разходи са на обща стойност 335 443 лева.

Както всички вече знаят, през юли тази година окончатлно приключихме и проекта за изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Айтос за 19 млн. лв. Само за тези от гражданите, които все още имат съмнения за ползите от ПСОВ, ще кажа, че съоръжението работи безотказно, и в изключителна степен спомага за по-чиста околна среда - за всички нас и за децата на Айтос.

Работим по европейски, национални и регионални програми за заетост, като приоритет са младежите и хората с увреждания. Изпълняваме проект "Патронажна грижа" на стойност 170 хил. лв. за самотни възрастни хора и хора с увреждания.

Функционира обществена трапезария за социално слаби семейства. Кандидатстваме и печелим финансиране по проекти за озеленяване и възстановяване на зоните за отдих по Националната кампания „За чиста околна среда" с финансиращ орган ПУДООС.

-  Какво очаквате да се случи до края на тази година? Върху какво работите Вие и Вашия екип?

- Очаквам одобрение на още два проекта по Стратегията на МИГ- Айтос за реконструкция на тротоарните настилки на няколко улици в град Айтос и за основен ремонт на Спортната зала на Градския стадион.  Очаквам изпълнението на проект за основния ремонт на административната сграда в Етнографския комплекс "Генгер". Сградата не е основно ремонтирана от създаването на комплекса преди повече от 30 години.

Очаквам и одобрението на три проекта, свързани с образователната инфраструктура. По програма на МОН, кандидатствахме с проект за изграждане на нова детска градина в Айтос с 4 детски и една яслена група. Тъй като се оказва, че при нас демографска криза няма, и няма достатъчно места за децата в детските градини. Възможното финансиране по тази програма е до 3 млн. лв. По същата програма кандидатствахме с още два големи проекта за двете средни училища в Айтос - СУ "Никола Вапцаров" и СУ "Христо Ботев". Проектите са за разширения и обособяване на кабинети и класни стаи, благоустрояване и оборудване на училищните дворове - все неща, от които двете училища от години имат нужда. Очаквам одобрение за финансиране на тези проекти и дай Боже, да ги стартираме още през тази, или в началото на следващата година.

- Държавата и общините са в очакване на новия програмен период. Каква е проектната готовност на Община Айтос?

- Общината е в готовност активно да търси финансиране и през новия програмен период. Готвим един особено важен проект за транспортната инфраструктура на територията на общината. Ще кандидатстваме за финансиране за разширението и реконструкцията на пътя Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Черноград. Имаме готов  проект за обновяване и благоустрояване на Градската градина, на стойност 1 350 000 лв. Тя е един от символите на Айтос, но през годините там нищо не е направено.

Готов е техническият проект за основен ремонт на Народно читалище "Васил Левски" - Айтос, имаме проекти за ремонт на уличните и тротоарните настилки в града и за всички населените места в общината.

Имаме проекти за изграждане на спортни и детски площадки в Айтос и населените места, проекти за уличните настилки в селата. Мисля, че проектната ни готовност е много добра добра. Но продължаваме да се готвим и чакаме отварянето на програмите и мерките.

- Г-н Едрев, какви бяха най-сериозните проблеми през тази една година, и какво се промени от миналия Димитровден до сега?

- Както за всички, така и за нас, най-сериозният проблем беше и остава пандемията и извънредната обстановка заради Ковид-19. Последствията са за икономиката, търговията, услугите. Извънредното положение се отрази негативно върху здравеопазването, образованието, културата, спорта.

От началото на м. октомври болницата в Айтос трябваше да трансформира Вътрешно в Ковид отделение. А това създаде напрежение и беше причина за основателни притеснения за здравето на медицинския персонал. Остава безпокойството от разпространението за вирусната инфекция, остават и усилията ни за налагане и спазване на противоепидемичните мерки. Училищата и детските градини също работят в извънредна ситуация, в условия, непознати до сега. Зная, че желанието на учители и ученици е да учат присъствено и правим всичко възможно в тази посока. Но както винаги съм подчертавал - опазването от инфекцията е преди всичко лична отговорност.

Заради Ковид-19 бяха отменени  много от културните и спортни прояви. За голямо съжаление, и за първи път от 52 години насам, заради Ковид-19, не се проведе традиционното издание на фолклорните празници "Славееви нощи" - най-голямото културно събитие в Айтос през годината. Заради вирусната инфекция, беше отменено и домакинството ни на Държавното първенство по спортна акробатика. Не се проведоха много спортни състезания от спортния календар.

За първи път от 2011 г., когато възстановихме мотосъстеанията в Айтос, няма да се проведе и традиционният мотокрос, Гранд при на Републиканското първенство. Провеждаме мотокроса всяка година в дните около Димитровден. Знам, че айтозлии и гостите на Айтос обичат този спорт. Затова, използвам възможността да поднеса извинения към феновете на мотокроса. А те са хиляди. Искам да ги уверя, че мотокросът няма да си тръгне от Айтос. Напротив, отдалеч и с още повече желание ще готвим мотокроса за догодина.

В същото време, няма да скрия, че пандемията успя да обедини усилията на граждани, фирми и институции да подкрепят професионализма на медиците ни на първа линия. Магазини, производители, търговци и граждани се включиха в акции за  подпомогане на семейства в трудно положение. Бяха организирани благотворителни кампании, спечелихме проекти за борбата с Ковид. Бяха раздадени хиляди хранителни пакета на хора, пострадали от здравната криза. Благодаря на всички за помощта и инициативата. Подкрепата за социално слаби семейства продължава с общински инициативи, правителствени решения и с дейностите на БЧК.

- Как се справяте с бюджета в тази трудна за всички общини година?

- Във връзка с извънредната обстановка и мерките за неразпространение на ковид, тази година се наложиха разходи, които не бяхме планирали. Знаете, че мерките изискват собствено финансиране. Освен това, с допълнителни средства се наложи да подкрепим дейността на две общински търговски дружества. Най-потърпевши от извънредното положение са транспортът и туризмът, и съответно при нас - проблеми имаха общинските фирми "Айтос Автотранспорт" и "Генгер". Броят на пътуващите с общински автобуси и посетители в етнографския комплекс рязко падна.

А дружествата се оказаха в невъзможност да продължат дейността си, без подкрепата на Общината. Така че отделихме от бюджета около четвърт милион лева, за допълнителна временна финансова помощ, за двете фирми. Това е заем, който те трябва да върнат на бюджета в определения от Общинския съвет срок. Мисля, че помощта беше предоставена точно навреме. И вярвам, че дружествата ще напраавят възможното да възстановят дейността си. Макар че условията за бизнес и до този момент остават много тежки.

Въпреки непланираните и крайно наложителни разходи, обаче, Община Айтос остава финансово стабилна.

И това е така, защото водим изключително отговорна финансова политика по отношение на приходите и разходите в общинския бюджет. Категоричен съм, че няма да лишим гражданите от нито една услуга, предлагана до този момент. И няма да свием работата си  по благоустрояването, строителството, чистота, социалната политика, образованието и т.н.

- В работен план - какво още се случва в Айтос около празника?

         -  Проектите са много важна част от работата на Община Айтос, но основната дейност на Общинската администрацията е свързана с подобряване на административното обслужване, изпълнение на решенията на Общинския съвет, чистотата, зелената инфраструктура, осветлението, събираемостта на местните данъци и такси и т.н.. Използвам възможността да благодаря на общинската администрацията, която работи добре през тази година, макар че винаги има какво още да се желае. Благодаря и на общинските съветници от всички политически сили, за взетите решения, за подкрепата и за доброто взимодействие през тази нелека за Община Айтос година.

- Как подреждате приоритетите си до следващия Димитровден 2021?

- Приоритетите ми са подредени по важност преди девет години - първият винаги е  бил и остава образованието. Защото добрите условия за обучение и възпитание на децата и добрата образователна инфраструктура, са най-важни за бъдещето ни като община. Вторият приоритет винаги е бил и остава инфраструктурата. Това искат хората - ремонтирани улици, тротоари и пътища, нова В и К мрежа, без течове и аварии. Надявам се, да получим финансиране за уличните и тротоарните настилки в населените места. Изпълнихме и продължаваме да изпълняваме не малко проекти в селата. Но голямата ми грижа остават всички улици, които се нуждаят от основен ремонт. Ще търсим финансиране и за проекти, свързани със зелената инфраструктура, социалните дейности, спорта, проекта за Зоопарка. Оптимист съм, защото винаги се отварят нови възможности. И защото работим с желание да променим условията на живот в града и общината.

- Да се върнем към Празника на Айтос. Какво предложихте на айтозлии за Димитровден?

- Надявам се, обстановката да е нормална, защото сега това е най-важното условие да ги има  празничните прояви. Те започнаха на 19 октомври и ще продължат две седмици, до края на месец октомври. Програмата включва конкурси, изложби, спортни състезания, концерти, по нещо за всяка възраст. Въпреки обстановката, проявите не са малко. Защото това е нашият празник. Празник на родовата ни принадлежност, на здравата ни връзка с Айтос и родния край. Това е традиция, която с много желание и обич продължаваме вече 27 години.

- Какво бихте искали да пожелаете на гражданите на Община Айтос по повод Димитровден?

-Преди всичко - да са здрави. Което означава - да са отговорни за своето здраве и отговорни за здравето на децата си, близките, колегите, приятелите.

Айтоският корен е жилав, затова съм убеден, че ще се справим с всяко предизвикателство. Важно е да сме добронамерени един към друг. Да ценим постигнатото и да работим с обединени сили за бъдещето на града и общината!

И каквото е възможно - да го постигнем заедно с труд и разбирателство.

Пожлавам здраве и късмет във всеки айтоски дом!

Честит Димитровден, айтозлии!

И нека Свети Димитър да ни пази и закриля, както и до сега!

 

Снимки