ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!

 КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.

  ОБЩИНА АЙТОС И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД ОРГАНИЗИРАТ КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.

        КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 НОЕМВРИ 2021 Г., ОТ 10.00 ДО 14.00 ЧАСА . ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА МОГАТ ДА ПРЕДАВАТ ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА В ПУНКТА, НАМИРАЩ СЕ В ГР. АЙТОС НА УЛ. „ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ “ №  18 /бившето Логопедическо училище/.

     Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0897992321

Снимки