Заповед на кмета на Община Айтос

Във връзка с противоепидемичните мерки, заповеди на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, Кметът на Община Айтос Васил Едрев издаде заповед №РД-08-198/30.03.2020 г. 

Заповедта на Кмета - в прикачения фаайл!

Снимки