Заповед на Министъра на здравеопазването

Заповедта влиза в сила от 00.00 ч. на 21.03.2020 г

Четете в прикачения файл!

Снимки