Заповед на министъра на здравеопазването

Заповедта на министъра на здравеопазването №РД-01-604/ 13.10.2020 в прикачения файл

Снимки