Заповед за обявяване на търг - 21.05.2015 г.

Търговски обект - Бивша дежурна фурна.