Заповед за обявяване на търг с. Лясково 27.10.2014г.