Заповед за обявяване на търг на общинска част от ПИ от УПИ 3 кв.255 в гр.Айтос