Заповед за обявяване на търг за ПИ в м.Ляската и м.Провадийско шосе