Заповед за обявяване на търг за помещение №10 в кметство с. Пирне - 27.07.2015 г.