Заповед за обявяване на търг в с. Съдиево 27.10.2014г.