Заповед за обявяване на търг с.Черна могила-28.07.2014г.