Заповед за отдаване под наем на масивен павилион №3,№5, №6 и №8 - кооперативен пазар
Заповед №РД-08-382 за отдаване под наем на масивен павилион №3,№5, №6 и №8 - кооперативен пазар