Заповед №385 за отдаване под наем на масивен павилион №1 и №2 - кооперативен пазар

Заповед №РД-08-385 за отдаване под наем на масивен павилион №1 и №2 - кооперативен пазар