Заповед за отдаване под наем на язовир - публикувана на 10.09.2018 г.