Заповед за отдаване по наем на банков офис

Заповед №РД-08-381 за отдаване по наем на банков офис