Заповед за откриване на търг "Магазин" - 18.11.2014г.