Заповед - откриване на търг за търговия на закрито 07.08.2017 г.