Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на кафе аперитив в Градска градина в гр. Айтос.