Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на идеална част с площ 2320кв.м от УПИIII в кв.255 гр. Айтос