Заповед за отмяна на заповед РД-08-780/30.09.2021 г.