Заповед относно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.