Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване на павилион №7, находяща се на общински кооперативен пазар гр. Айтос