Заповед за процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.
Заповед за процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.