Заповед за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в с. Черноград